โรคติดต่อทางพันธุกรรม ภาวะพร่องเอนไซม์ จี- 6- พีดี (G-6-PD : Glucose-6-phosphate dehydrogenase)

          โรคพร่องเอนไซม์ G6PD หรือ Glucose-6-phosphate dehydrogenase เป็น โรคทางพันธุกรรม ที่ทำให้เม็ดเลือดแดงแตกได้ง่าย เมื่อได้รับสิ่งกระตุ้น ซึ่งสาเหตุของ ภาวะพร่องเอนไซม์ จี- 6- พีดี นั้นเกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมแบบ X  ทำให้เอนไซม์ G6PD ที่คอยปกป้องเม็ดเลือดแดงจากการทำลายของสารอนุมูลอิสระบกพร่อง จนไม่สามารถป้องกันการทำลายสารอนุมูลอิสระที่เป็นพิษต่อเซลล์เม็ดเลือดแดงได้ ผู้ป่วยจึงมีอาการซีดเป็นครั้งคราว เนื่องจากเม็ดเลือดแดงแตกอย่างฉับพลัน ในเด็กจะมีอาการดีซ่าน ส่วนผู้ใหญ่จะปัสสาวะเป็นสีดำ ถ่ายปัสสาวะน้อยจนเกิดอาการไตวายได้ โดยสิ่งที่สามารถกระตุ้นให้เกิดอาการได้ เช่น อาหารอย่างถั่วปากอ้า ที่มีสารอนุมูลอิสระมาก รวมทั้งการติดเชื้อโรคต่าง ๆ ทำให้เซลล์เม็ดเลือดขาวหลั่งสารอนุมูลอิสระมากขึ้น

   ทั้งนี้ โรคนี้ไม่สามารถรักษาได้ ถ้ารู้จักการระวังตัว เช่น หลีกเลี่ยงยา หรืออาหารที่แสลง ก็จะไม่เกิดอันตราย ที่สำคัญคือ ผู้ป่วยต้องดื่มน้ำมาก ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ไตวาย

Views: 314

Comment by EasyBio on July 16, 2012 at 9:23pm

ตั้งใจทำงานดีมาก post ได้เป็นคนแรกเลยยังไม่มีใครเหมือน OK.

สารที่กระตุ้นให้เกิดอาการมีอีกหลายชนิด เช่น ลูกเหม็น การบูร ใครรู้อีกบอกมาได้เลย

Comment by Thitima M.5/3 No.37 on July 16, 2012 at 9:28pm

อาจาย์หนูลืม ยาแสลง

 ยาที่แสลงต่อผู้ป่วยที่มีภาวะพร่องเอนไซม์จี – 6พีดี   เช่น   แอสไพริน   คลอโรควีน  ไพรมาควีน ควินิน ควินิดีน คลอแรมเฟนิคอล พีเอเอส ยากลุ่มซัลฟา ฟูราโซลิโดน ไนโตรฟูแลนโทอิน เมทิลีนบลู กรดนาลิดิซิก แดปโซน

Comment

You need to be a member of Easy Bio to add comments!

Join Easy Bio

© 2018   Created by EasyBio.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service