การรักษาดุลยภาพของเซลล์

ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ (ด้วยคำพูดของนักเรียนให้เข้าใจ)

1. การออสโมซิส แตกต่างจากการแพร่อย่างไร

2. สารละลายชนิดใดที่มีความสัมพันธ์กับเซลล์มากที่สุด

3. ถ้านำพารามีเซียมใส่ลงในสาระละลายเกลือแกงที่มีความเข้มข้น20% นักเรียนคิดว่าพารามีเซียมจะเป็นอย่างไร

4. นักเรียนคิดว่าออร์แกเนลชนิดใดมีความสำคัญที่สุดในเซลล์ เพราะเหตุใด

Views: 440

Comment by สิทธิพงษ์ ชอบดี on November 20, 2010 at 7:21pm
1.การแพร่ (Diffusion) เป็นการเคลื่อนที่ของสารจากที่ๆมีความเข้มข้นสูงกระจายไปยังที่ๆมีความเข้มข้นต่ำกว่าจนทั้งสองบริเวณมีความเข้มข้นเท่าๆกัน ส่วนการ Osmosis ก็ถือเป็นการแพร่อีกอย่างหนึ่งครับ แต่เป็นการแพร่ของตัวทำละลายหรือน้ำ ซึ่งจะแพร่จากบริเวณที่ที่มีน้ำมาก(ความเข้มข้นข้นของสารละลายน้อย) ไปยังที่ที่มีน้ำมาก
2.Na
3.ตาย มั้งครับ เพราะพารามีเซียมอาศัยอยู่ในน้ำจืด
4.นิวเครียส เพราะเป็นศูนย์ควบคุมการทำงานของเซลล์
Comment by EasyBio on November 21, 2010 at 10:54am
ข้อ 1 O.K.
ข้อ 2 ยังไม่ถูก (สารละลายมี 3 ชนิด Isotonic, Hypotonic and Hypertonic )
ข้อ 3 ตายเพราะอะไร
ข้อ 4 นิวเคลียสไม่ใช่ออร์แกเนล
สิทธิพงษ์ลองคิดให้รอบคอบมากกว่านี้นะจ๊ะ
Comment by สิทธิพงษ์ ชอบดี on November 21, 2010 at 4:49pm
กรรม !!
2.Isotonic
3.เกิดการออสโมซิส สิ่งแวดล้อมเข้าไปในพารามีเซียม 5555+
4.มันมี 2 กลุ่มนี้ใช่มั้ยครับ
Organelle แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ โดยพิจารณาการมีเยื่อหุ้มของแต่ละ Organelle คือ

1. Membrane bounded organelle (Organelle ที่มีเยื่อหุ้ม) ได้แก่ Mitochodria, Chloroplast, Golgi body และ Vesicle ชนิดต่างๆ เป็นต้น
2. Non-membrane bounded organelle (Organelle ที่ไม่มีเยื่อหุ้ม) ได้แก่ Ribosome, Microtuble เป็นต้น
Comment by warunya sinsawatd on November 24, 2010 at 10:12pm
1.การแพร่ (Diffusion) เป็นการเคลื่อนที่ของสารจากที่ๆมีความเข้มข้นสูงกระจายไปยังที่ๆมีความเข้มข้นต่ำกว่าจนทั้งสองบริเวณมีความเข้มข้นเท่าๆกัน ส่วนการ Osmosis ก็ถือเป็นการแพร่อีกอย่างหนึ่งครับ แต่เป็นการแพร่ของตัวทำละลายหรือน้ำ ซึ่งจะแพร่จากบริเวณที่ที่มีน้ำมาก(ความเข้มข้นข้นของสารละลายน้อย) ไปยังที่ที่มีน้ำมาก
2. Isotonic
3.พารามีเซียมจะเหี่ยวตายค่ะ เพราะ น้ำในตัวออสโมซิสออก
4.ส่วนที่หุ้มเซลล์ค่ะ

ถูกไหมค่ะ บอกด้วยนะค่ะ
Comment by warunya sinsawatd on November 24, 2010 at 10:12pm
ไม่ได้ตกน้า
Comment by warunya sinsawatd on November 27, 2010 at 9:56pm
3. เยื่อหุ้มเซลล์ และผนังเซลล์ค่ะ เพราะ จทำให้เซลล์ที่เหลือนั้นอยู่ได้ไม่เกิดอันตราย
Comment by EasyBio on November 28, 2010 at 9:09am
@warunya
ข้อ 1-3 ถุกแล้วเก่งมาก ข้อ 4 ที่ตอบมายังไม่ใช่ออร์แกเนลล์เลย ซักอันเดียว (เยื่อหุ้มเซลล์ ผนังเซลล์ ไม่ใช่ออร์แกเนลล์ นะจ๊ะ)
Comment by warunya sinsawatd on November 28, 2010 at 1:24pm
4.ไรโบโซมค่ะ เพราะ จะสังเคราะห์โปรตีน ไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆ และยังส่งโปรตีนไปเลี้ยงที่นอกเวลล์ได้ด้วย
Comment by EasyBio on November 30, 2010 at 7:32pm
@warunya ข้อ 4 ถูกแล้วตามความคิดของหนู ที่คิดว่าออร์แกเนลล์ที่ทำหน้าที่สร้างโปรตีนสำคัญที่สุด อืม มันน่าจะมีออร์แกเนลล์อย่างอื่นที่สำคัญอีกมั้ย
Comment by warunya sinsawatd on November 30, 2010 at 8:01pm
มีค่ะ เช่น ร่างแหเอนโดพลาสซึม กอไจแอปพาลาตัส ไลโซโซม ไมโทรคอนเดีย แวคิวโอล แต่ละอย่างก็จะทำหน้าที่ต่างกันค่ะ

Comment

You need to be a member of Easy Bio to add comments!

Join Easy Bio

© 2018   Created by EasyBio.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service